25 април 2017
търси:   в новини в Amazon в Google

Държави
Всички държави
България
Австралия
Австрия
Албания
Великобритания
Германия
Гърция
Израел
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Македония
Мексико
Нова Зеландия
Португалия
Румъния
Русия
САЩ
Сърбия
Турция
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
виж всички
Balkana
Профил
Влез в профила си

регистрация 
e-knigi - електронни книги на български
Потребители

В момента има 137 гости и 0 членове онлайн.

Блогове
Блогове на потребители на иде.ли?
Изабела
Кивианка в Австралия
Партньори
Медии партньори на иде.ли?
e-vestnik.bg
Frog News
Стършел
хумористичен седмичник
Хроники
коментарен сайт на Люба Манолова
Изгубената България
миналото в снимки
Приятели
Полезни връзки
БГ Мама
За настоящи и бъдещи майки
bgfriend.net
Запознанства с българи по света
bgshop.eu
Български стоки в Европа
malincho.de
Българският магазин за Германия
host.bg
Качествен хостинг в България
Ще можем ли да работим в страна-членка на ЕС след 1 януари 2007?
17.12.2006 г. Български новини

Адвокат Мария Пенкова пред в. "Български новини".

По повод нарасналия интерес от страна на българските граждани относно предстоящото присъединяването на Р. България към Европейския съюз на 01-01-2007, както и във връзка с предстоящите промени в уреждането на пребиваването и работата им на територията на страните-членки, между които е и Р. Гърция, разговаряхме с адвокат Мария Пенкова.

На 26 септември 2006 год. Европейската Комисия обяви доклада, с който предстоящото приемане на България в ЕО от 1.1.2007 г. е вече факт. Съгласно чл.20 от присъединителния протокол за България, в приложение IV са предвидени преходните мерки за България. В т.1 списък на чл.20 се урежда свободното движение на хора, а в т.2 свободното предоставяне на услуги.

Свободното движение на хора представлява една от фундаменталните свободи, обезпечени от европейското законодателство и съдържа правото на установяване и работа в друга държава членка на ЕО.

Правото на свободно движение на територията на европейската общност не засяга само трудещите се, а и други категории лица, като например студенти, пенсионери и въобще всички граждани на ЕО. Съставлява може би най-важното право, което европейското законодателство предоставя на гражданите си и представлява съществен елемент на вътрешния пазар и европейското гражданство.

Настаняването на един европейски гражданин от една европейска страна в друга съставлява много важно решение и гражданите на Р. България трябва да разполагат с точната информация, касаещи техните права и свободи.

За тази цел искам да обясня на сънародниците си как ще се прилага правото им на свободното движение от 01-01-2007, след разширяването на Европейската Общност, съгласно преходните разпоредби на Присъединителния Договор на България към Европейския Съюз.

Най-напред ще отбележа, че свободното движение на българските граждани на територията на европейските страни е конституционно гарантирано. Преходните разпоредби, които налагат ограничителни мерки за България, касаят само достъпа им до трудовите пазари на ЕО, в това число и на Гърция. Този достъп ще бъде при точни и ясни условия и изисквания, налагани временно от националните законодателства на настоящите страни членки.

Алинея 1, чл. ΙΙΙ-133 и алинея 1 на чл. III-144 от Съглашението за постановяване на Европейска Конституцията обезпечава свободното движение на работници и свободно предоставяне на услуги от гражданите на европейска държава (каквито ще бъдат българските поданици от 01-01-2007) с известни ограничения на преходни разпоредби, предвидени от Общността.

Съгласно чл.1 до чл.6 от Правилник 1612/68 на ЕО до края на двегодишен период от датата на присъединяването, настоящите държави-членки ще могат да прилагат национални мерки или мерки произтичащи от двустранни спогодби, с които ще бъдат уреждани условията за достъп на българските граждани до трудовите им пазари. Настоящите държави-членки имат право да продължат да прилагат тези мерки най-много до края на седемгодишен период от датата на присъединяването на България.

Това означава, че свободното движение с цел работа и предоставяне на услуги от български граждани в Гърция предстои да се уреди окончателно от гръцката държава с постановяването на национален нормативен акт, след присъединяването на България.
Ще се опитам с настоящото да отговоря на най-често задаваните въпроси от българските граждани, пребиваващи на гръцка територия за касаещите ги промени след присъединяването на България в Европейския Съюз.

Ще мога ли да работя в една от днешните държави-членки от 1 януари 2007?

За първите 2 години след разширяването, достъпа на българските граждани до трудовия пазар на сегашните държави членки ще зависи от националните им закони и вътрешната им политика, както и от двустранните договори, които ще сключат с българската държава. Повечето от тези държави, между които и Гърция възнамеряват да разрешат ограничен достъп за България.

На практика това означава, че ще ви е необходимо разрешение за работа по време на периода за който Гърция ще прилага заедно с европейските правни норми, национални ограничителни мерки.

Принципно преходните ограничителни разпоредби се очаква да важат най много до 7 години от присъединяването на България, но това не е окончателно и няма да е в сила за всички настоящи страни-членки. След първите 2 год. ще последват доклади на тези страни, които ще преразглеждат (всяка една за себе си), дали националните ограничителните мерки ще продължат да важат, съобразно ефективността им към дадения момент.

Ще ми бъде ли необходимо разрешение за работа след изтичането на ограничителния период?

След периода за който държавите членки налагат ограничен достъп до трудовия пазар, който може да бъде 2+3+2 години, и след който ще се разреши пълна свобода на движение на работещите, сегашните държави членки няма да имат право да ви изискват разрешения за работа като предпоставка за достъпа ви до трудовия им пазар.

Какво ще стане след 2 години от присъединяването на България? На 1.1.2009 г.

След 2 год. от присъединяването Европейската Комисия ще изнесе нов доклад за новите членки (България, Румъния), на базата на който Европейският Съвет ще преразгледа целесъобразността на преходните ограничителни разпоредби. Освен това всяка една от настоящите страни членки ще уведоми Комисията дали възнамерява да продължи прилагането на националните мерки за още 3 години за България (тогава ще ви е необходимо разрешение за работа) или ще приложи статут на пълна свобода на движение на българските работници (служители), както принципно гарантира европейското законодателство (тогава ще можете да работите свободно в тази държава без да ви е необходимо някакво разрешение за работа).

След влизането ни в ЕО, ще бъда ли дискриминиран, заради българския си произход?

Различното третиране от Закона поради произход е забранено. Що се отнася до достъпа до свободни работни места, държавите членки трябва да осигуряват предимство за българските граждани по отношение на останалите чужденци, граждани на нечленуващи в ЕС страни (напр. Албания, Македония, Украйна и т.н). Някои работни места в държавния сектор на дадена държава членка може да се предлагат изключително на гражданите й.

Ще се сблъскам ли с ограничения и забрани, дори когато не работя в Гърция или друга държава членка?

Трябва да знаете, че ограничителните мерки касаят единствено работещите – не свободното предоставяне на услуги, свободното настаняване, учене, следване, пенсионерите, туристите и т.н, (с малки изключения за предоставянето на услуги).

Какво ще се случи ако вече работя в Гърция или друга страна членка?

Ако работите законно към момента на присъединяването на България в ЕО и ако имате валидно разрешение за работа и пребиваване вие имате осигурен пряк достъп до работния пазар на страната-членка, но не автоматично и в трудовите пазари на останалите страни-членки, които също прилагат национални ограничителни мерки по време на преходния период за България.

Какво ще се случи с членовете на семейството ми?

Членовете на семейството на работещия български гражданин в Р. Гърция който към 1.1.2007 год. има валидно разрешение за работа и пребиваване, съгласно закон 3386/2005, ще имат пряк достъп до работния й пазар.

Ако членовете на семейството на работещия в Гърция влезнат в страната след 1.1.2007 с цел да се установят при него по начин по който се предвижда съгласно 3386/2005, ще имат достъп до трудовия пазар, ако са останали на територията й поне 18 месеца и след изтичането на 3 години след присъединяването.

"Членове на семейството" се считат съпруг/а на работещия и деца до 21 год, възраст, издържани от него.

Ще мога ли да отида в една от другите държави членки на работа?

Ако някоя от настоящите страни-членки продължава да налага ограничителни мерки за свободното движение, предвидено от европейското законодателство, тогава гражданите на новите членки (България, Румъния) няма да могат да се предвижват свободно от един трудов пазар на друг,където е в сила национална ограничителна мярка. След преходния период който може да е (2+3+2)=7 години, е излишно да коментирам, че тази свобода ще е абсолютно неограничена.

За лицата с гражданство на настояща държава-членка, различно от българско и румънско, няма ограничения за влизания от една страна-членка в друга с цел работа. Все пак ако държава членка наложи ограничения за поданиците на нова страна-членка, тогава последната също може да наложи същите ограничения за нейните граждани.

Какво става ако работя във фирма, която извършва услуги в друга европейска страна-членка?

Сегашните страните членки, запазват правото си в преходния период да забранят извършването на услуги от новите страни членки, за извършването на които е необходимо временното командироване на работници. Австрия и Германия предварително обявиха ограничения в сферата на услугата. Все пак такова ограничения обявиха само за някой сфери: Извършване на услуги в сферата на строителство и биомеханично почистване на нейния трудов пазар забранява временно Германия, а услугите в строителство, биологично почистване, санитарните услуги, security забранява Австрия. Останалите членки запазват правата си да упражнят вето за извършване на услуги от български лица на техните територии в рамките на ограничителния период. Предстоят постановления на националните им парламенти.

Какви права на социални осигуровки и помощи ще имаме?

Европейската осигурителна система за съгласуване на социалното осигуряване на лицата, които се движат на територията на европейската общност ще влезе в сила от първия ден на присъединяването на България. Така, няма да загубите нито една осигурителна вноска и ще сте обезпечен от системата на социално осигуряване на страната-членка, в която работите.

Заключение: Преходните разпоредби, които се предвиждат в присъединителния договор на България са сложни, но това се дължи главно на факта, че за прилагането им има доста гъвкав механизъм.

Предвид предстоящите динамични исторически промени, относно позициите на Р. България и на нейните граждани в Европейската Общност, след официалното присъединяване към нея, ще се налагат коренни, но постепенни промени във всички сфери на обществено-политическия и икономическия обмен между България и Гърция, както и с останалите държави-членки на ЕО.

В следствие на това предстои въвеждане на нормативни актове в националните законодателства на всички страни-членки на Европейската Общност.

Разговаря: Бойка Атанасова
в-к "Български новини", Атина
Гласувай за статиятаОценка за статията
Отлично
Много добре
Добре
Бива
Лошо
гласа: 101
Средна оценка: 3.72
Коментари за статията
Търсене в дискусията
Отг: Ще можем ли да работим в страна-членка на ЕС след 1 януари 2007?
Анонимен на 18/12/2006
Чусесна статия от юридическа гледна точка.Но от нея става ясно,че в рамките на : години ние сигурно няма да имаме никакви права,а само задължения.КАК ЩЕ БЪДЕ КОМЕНТИРАНА НУЖДАТА ОТ ЕС за нас в този случай?
Отговори на това
Отг: Ще можем ли да работим в страна-членка на ЕС след 1 януари 2007?
Анонимен на 22/02/2007
Не съм сигурен дали нещата стоят така. Проявявам интерес за Франция, но не знам как да получа виза с разрешение за постояненп престои. Желая да работя там, а децата ми да учат в училище.
Отговори на това
Категории
Хора
Пътуване
Места
Емиграция
Образование
Работа
Ежедневие
Култура
История
Новини
Интернет
Банки
Ядене
Хумор
Изпрати статия
Връзки по темата
Общи - статии
Форуми
Фотогалерии
Връзки
Обяви
Търсене: Общи
Пътувай с Emirates
Други връзки
Copyright: Иде.ли?