26 април 2017
търси:   в новини в Amazon в Google

Държави
Всички държави
България
Австралия
Австрия
Албания
Великобритания
Германия
Гърция
Израел
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Македония
Мексико
Нова Зеландия
Португалия
Румъния
Русия
САЩ
Сърбия
Турция
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
виж всички
Balkana
Профил
Влез в профила си

регистрация 
e-knigi - електронни книги на български
Потребители

В момента има 133 гости и 0 членове онлайн.

Блогове
Блогове на потребители на иде.ли?
Изабела
Кивианка в Австралия
Партньори
Медии партньори на иде.ли?
e-vestnik.bg
Frog News
Стършел
хумористичен седмичник
Хроники
коментарен сайт на Люба Манолова
Изгубената България
миналото в снимки
Приятели
Полезни връзки
БГ Мама
За настоящи и бъдещи майки
bgfriend.net
Запознанства с българи по света
bgshop.eu
Български стоки в Европа
malincho.de
Българският магазин за Германия
host.bg
Качествен хостинг в България
Какво да правим при арест във Великобритания?
14.09.2007 г. Будилникъ

Повечето хора рядко биват замесени в престъпления и може би ще счетат, че горният въпрос не ги засяга. И все пак може да ви е от полза да прочетете написаното, просто за всеки случай, ако евентуално станете неволен участник в погрешна полицейска проверка или задържане. Винаги е препоръчително да знаете правата си, за да може да ги отстоявате.

Великобритания се слави със стриктно спазване на законовите разпоредби особено от държвните органи натоварени да следят за обществения ред и сигурност. Случаи на корупция или превишаване на пълномощия от служители на полицията са, по официални данни, рядко изключение. Същевременно, не са толкова редки случаите невинни лица да бъдат задържани или техните жилища претърсени поради погрешна постъпила или обработена информация.

Какво да правим, ако сме задържани на улицата и отведени в полицейски участък?

Вашите права да бъдете третиран с необходимия респект не бива никога да бъдат нарушени!

Понякога лица отиват в полицейски участък доброволно, за да попомогнат на разследване. В такъв случай, лицето може свободно да напусне участъка по всяко време, освен ако не бъде поставено под арест. Полицейският служител е длъжен да уведоми незабавно лицето за промяна на статута му от доброволно присъстващ на задържан в момента, в който такова решение се вземе, напр. вследствие отговори на поставени въпроси.

Ако бъдете задържан на друго място, трябва възможно най-скоро да бъдете отведен в полицейски участък, освен ако не бъдете освободен под условие да се явите в участък на по-късен етап. Ако бъдете така освободен, полицейският офицер е длъжен да ви даде писмена призовка, която обяснява престъплението, за което сте задържан, основанията за ареста и че се изисква да се явите в полицейска станция на определена дата. Никакви други условия не могат да се налагат в този момент на освобождаването ви.

При отвеждането ви в полицейски участък (или явяването ви там след като сте бил призован съгласно предходния параграф) отговорният полицейски служител (custody officer) ще прецени дали има достатъчно доказателства, за да ви предостави обвинение в престъплението, заради което сте арестуван и може да ви задържи докато вземе решение. Преценката на custody officer се базира на вероятността да бъде постигната осъдителна присъда. В повечето случаи, такива доказателства е малко вероятно да са налице към момента на задържането.

Ако custody officer прецени, че не разполага с достатъчно доказателства, той е длъжен да освободи лицето под или без гаранция, освен ако не счита, че задържане без предявено обвинение е наложително за запазване на доказателствата или да се съберат такива чрез разпит. Заподозряният може така да бъде задържан докато помещения се претърсват, да се направят тестове и др.

Сustody officer е длъжен да отвори файл за задържания, копие от който е достъпен за правния защитник, а също и копие от него може да се поиска от задържания при освобождаването му или преди извеждането му пред съд.

Период на задържане

За начало на задържане се счита момента на пристигане на арестувания в полицейския участък и е лимитирано до максимум 24 часа без да бъде предявено обвинение на задържания. Проверка дали са налице условията за продължаващо задържане трябва да се направи не по-късно от 6 часа от започване на задържането и след това на всеки 9 часа. Най-късно до 24-тия час лицето или трябва да бъде освободено, или да му бъде предявено обвинение.

По-продължително задържане, до 36 часа максимум, може да бъде оторизирано от superintendent при стриктно определени условия.

Над 36 часа задържане е позволено само с решение на съд (magistrates’ court). Aбсолютният максимум на задържане е 96 часа общо.

След предявяване на обвинението сustody officer ще освободи обвиняемия под гаранция или ще го остави задържан до явяване пред съд.

Права на задържания

Право на правен защитник

При пристигане в полицейския участък, лицето ще бъде информирано за правото да получи правен съвет от своя адвокат или от друг (duty solicitor). Съветът може да се даде лице в лице, писмено или по телефон. Ползването на duty solicitor е безплатно независимо от обвинението и финансовите възможности на задържания и е възможно 24 часа в денонощието.

Ако задържаният откаже чрез подпис ползването на правен защитник, което често става под натиск на полицейските служители, той може по всяко време да изиска да му се позволи достъп да такъв, ако реши.

Не е препоръчително да отказвате правен съвет!

Някои задържани считат, че наемането на адвокат може да се разтълкуване за признаване за виновен. Това категорично не е така и вие имате пълното право да бъдете съветван и представляван от защитник. Ако имате данни на адвокат, обадете му се и говорете с него. Дори и той да не е duty solicitor, може би ще е в състояние да прати свой колега да присъства на разпита ви. В допълнение, едва ли ще ви откаже бърз съвет по телефона.

Полицейският офицер е длъжен да напомни на задържания за неговото право да ползва правен защитник преди започване на разпит; преди всяка проверка дали са налице условията за продължаващо задържане; след като е предявено обвинение; преди участие на задържания в разпознавателен парад; преди обиск.

Ако при тези обстоятелства задържания откаже да ползва защитник, трябва да му се обърне внимание на обстоятелството, че може да получи правен съвет по телефон. Ако задържаният продължава да отказва правна помощ, полицейският служител е длъжен да го попита за причините и да запише получения отговор.

Правото ви на достъп до правен съвет може да бъде забавено до 36 часа при определени случаи.

Право на уведомяване на близък

В допълнение на правото на получаване на правен съвет, задържаният има право да уведоми един приятел или роднина за задържането си. Полицейските служители са длъжни да предоставят телефон за ползване.

Имате правото да настоявате българското посолство също да бъде уведомено.

Имайте пред вид, че понякога полицейски служители отказват телефонен разговор с близки на задържания под претекст, че задържаният се е подписал, че не желае да уведомява никого. Такава практика е незаконна и макар и да не можете да правите многократни позвънявания в полицията, ако знаете, че ваш близък е задържан, имате право на разговор с него или нея.

Право на преводач

Задържаният има право на безплатен преводач, независимо колко добре владее английски език.

Разпит

Разпит се извършва на лице, което е заподозряно в извършване на престъпление. Просто установяване на самоличност или собственост на МПС не представлява разпит.

След взимане на решение лицето да бъде арестувано, разпит по правило с малки изключения, се извършва само в полицийски участък или други оторизирани места.

Разпитът може да бъде записван на аудио касета или да не бъде записван, в който случай разпитващият ще направи писмен рапорт и даде възможност на разпитвания да го прочете, подпише и направи писмен коментар за намерени различия.

Вместо да бъде разпитван, заподозреният може да представи писмена декларация за своята версия на случилото се или признание в извършване на престъплението.

Добре е да се обърне внимание на обстоятелството, че всичко, което бъде изговорено от задържания, може да бъде използване като доказателство. Това включва всякакви коментари, направени докато напр. арестувания се отвежда до полицейския участък, независимо че са извън формалния разпит.

Право да запазите мълчание

Задържаният има право да откаже да дава отговор на въпроси по време на разпит.

Проблем при такива случаи е, ако впоследствие, след предявяване на обвинението, обвиняемият се основава на факт, който е бил налице към момента на разпита и който задържаният е могъл да спомене, но не го е направил. Тогава съдът може да достигне до неблагоприятни изводи за защитата на подсъдимия, например че версията му е изфабрикувана.

Обикновено съдът приема мълчанието за допустимо в случаи, когато полицейският служетел е разкрил пред защитника недостатъчно информация за престъплението, за което лицето е задържано, или когато случаят е толкова сложен или се отнася до събития в миналото, че не е разумно да се очаква от задържания да отговори веднага.

Друга възможност за избягване на неблагоприятни изводи е, ако задържаният наистина е разчитал на правния съвет даден му от защитника и който съвет е бил да запази мълчание. Ето друга причина да ползвате правен защитник!

Не е препоръчително да изберете да давате отговор при разпит на някои въпроси, а на други да не отговаряте. Или пълно мълчание или отговор на всички въпроси по възможност е по-добрата опция.

Полицейски уловки

Ако се окажете в положението на задържан, имайте предвид че полицейските служители може да приложат различни тактики по време на разпит.

Не забравяйте, че вие може да поискате прекъсване на разпита по всяко време, за да получите правен съвет.

- Разпитващият служител може да се опита да ви заблуди, като ви задава привидно незвързани с престъплението въпроси или да ви обърка чрез няколко въпроси наведнъж.
- Възможно е да се опита да възбуди недоверие у въс към защитника ви, показвайки или казвайки, че ви е даден погрешен съвет.
- Възможно е да заплашва с арестуване на ваши близки, освен ако не сътрудничите при разпита, или да ви разпитва с агресивен тон.

За препоръчване е да игнорирате всакакви подобни тенденции и знайте, че вашият защитник може по всяко време да се намеси в разпита, ако разпитващият не го извършва по правилен и законен начин.

Разпитващият може дори да стигне до заплахи да изхвърли защитника ви от стаята за разпит.

Това по закон не може да се случи!

Ако полицейският служител счете, че защитникът пречи на нормалния процес на разследването, единственото, което може да направи, е да прекъсне разпита и да се консултира с по-висш служител, с ранг не по-нисък от този на superintendent. След като по-висшият служител говори със защитника, ще прецени дали разпита да продължи с този защитник. Възможно е в редки случаи да се наложи смяна на защитника.

Условия на задържане

На всеки 24 часа задържане трябва да се осигури непрекъснат период от 8 часа за почивка, по възможност през нощта. Прекъсване на разпит трябва да се прави за основно хранене, както и периодично на всеки 2 часа.

Ако имате заболяване, това трябва да се каже при първа възможност.

Отделни разпоредби са приложеми за задържани под 17 годишна възраст и такива с психически отклонения.

Специални разпоредби са заложени в законодателството за участие на задържания в разпознавателни процедури, взимане на проби, започване и движение на съдебното производство и други. Вашият защитник ще може да ви посъветва за всеки етап от тези процеси.

Подробна информация по горните въпроси, както и съдействие при необходимост, може да получите от адвокатски кантори и от автора на тази статия Юлиян Петров, CONST Advocacy, 77-79 Holloway Rd, London, N7 8JZ, Tел: 0871 288 7081

Материал на Будилникъ
Будилникъ
Гласувай за статиятаОценка за статията
Отлично
Много добре
Добре
Бива
Лошо
гласа: 46
Средна оценка: 4.63
Коментари за статията
Търсене в дискусията
много приказки, а нищо
Анонимен на 09/04/2009
Същественото е пропуснато в гореописаното писание. Арестуват ли ви - сигурно е имало защо. Останалото е на вашата съвест. Писано по въпроса на 34 езика има в страницата на Home Office, там поне преводът е читав, не като горе
Отговори на това
Категории
Хора
Пътуване
Места
Емиграция
Образование
Работа
Ежедневие
Култура
История
Новини
Интернет
Банки
Ядене
Хумор
Изпрати статия
Връзки по темата
Великобритания - начало
Великобритания - информация
Великобритания - статии
Великобритания - форум
Великобритания - фотогалерия
Великобритания - връзки
Великобритания - медии
Великобритания - обяви
Търсене: Великобритания
Пътувай с Emirates
Други връзки
Copyright: Иде.ли?