22 октомври 2016
търси:   в новини в Amazon в Google

Държави
Всички държави
България
Австралия
Австрия
Албания
Великобритания
Германия
Гърция
Израел
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Македония
Мексико
Нова Зеландия
Португалия
Румъния
Русия
САЩ
Сърбия
Турция
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
виж всички
Balkana
Профил
Влез в профила си

регистрация 
Taxback - ако сте работили извън България, можете да си върнете данъците!
Потребители

В момента има 88 гости и 0 членове онлайн.

Блогове
Блогове на потребители на иде.ли?
Изабела
Кивианка в Австралия
Партньори
Медии партньори на иде.ли?
e-vestnik.bg
Frog News
Стършел
хумористичен седмичник
Хроники
коментарен сайт на Люба Манолова
Изгубената България
миналото в снимки
Приятели
Полезни връзки
БГ Мама
За настоящи и бъдещи майки
bgfriend.net
Запознанства с българи по света
bgshop.eu
Български стоки в Европа
malincho.de
Българският магазин за Германия
host.bg
Качествен хостинг в България
Германия - следване и изследователска работа
Следване и изследователска работа в Германия


I. Кандидатстване за студентско място в Германия

1. Принципни положения
1.1. Право на достъп до висши училища
1.2. Приравнителен изпит
1.3. Езикови познания
1.4. Разноски / Финансиране
1.5. Стипендии
1.6. Признаване на положени изпити от следване
2. Срокове за кандидатстване
3. Процедура по кандидатстване / издаване на виза
4. Подход и съвети за успешно кандидатстване

II. Следване в Германия

1. Видове висши учебни заведения и образование
2. Видове дипломи
3. Начало на следването
4. Продължителност на следването
5. Следдипломни квалификации
6. Специалности на английски език
7. Докторантури
8. Алтернативи за (цялостно) следване в Германия

III. За приетите студенти


I. Кандидатстване за студентско място в Германия


1. Принципни положения

Всеки чуждестранен гражданин има право да следва в Германия дотолкова доколкото отговаря на принципните изисквания.

При прочита на този текст непрекъснато ще се сблъсквате с формулировки като: "Изяснете своевременно този въпрос с избрания от вас ВУЗ". Причината е автономията на германските висши учебни заведения, поради която много решения не се взимат централно от Министерството на образованието на Федерална република Германия, а от самия ВУЗ. Най-важният извод от тази ситуация е следният:
- Кандидатствайте в няколко висши учебни заведения, които представляват интерес за вас. Много е възможно едно висше училище веднага да ви допусне до следване, докато друго да изиска от вас да сте завършили Щудиенколег. Или пък едно висше училище ще признае вашето зрелостно свидетелство, а друго - не.
- Кандидатствайте своевременно. Трябва да имате предвид, че административните процедури при кандидатстването и без това отнемат време, може да има и допълнителни въпроси. Може би след един отказ ще искате да кандидатствате някъде другаде. Освен това преди отпътуването ще се нуждаете на всяка цена от виза, за чието издаване трябва да предвидите достатъчно време.


1.1. Право на достъп до висши училища

Който има намерение да следва във висше училище в Германия, трябва да притежава документ за положена германска матура или друго сравнимо с нея образование. Тъй като българското средно образование само отчасти може да се сравни с това в Германия, то за българските кандидат студенти важат следните положения:
- Директен достъп до висше учебно заведение е възможен само със свидетелство за завършено средно образование (придобито след 1994г.) след 12-годишно обучение в гимназия.
- Кандидати, завършили средно образование след 11 години (или със свидетелство за завършено средно образование след 12-годишно обучение, придобито преди 1994г.) трябва да положат "Изпит за установяване пригодността на чуждестранни кандидат-студенти за започване на следване във висши учебни заведения във Федерална република Германия" (Pruefung zur Feststellung der Eignung auslaendischer Studienbewerber fuer die Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland), който за по-кратко се нарича "приравнителен изпит" (*1.2.).
Приравнителният изпит отпада, когато може да бъде доказана минимум една година следване в български университет.
- В случай че българската диплома за завършено средно образование позволява достъп до учебни заведения само за определени специалности, то това "обвързване с определена специалност" се прехвърля и в Германия.
При определени, особено предпочитани специалности, където има по-малко места отколкото кандидати, се прави подбор възоснова на средния успех на матурата респ. на зрелостното свидетелство. Тази изборна процедура посредством Numerus clausus се отнася както за германските така и чуждестранните студенти. При някои специалности Numerus clausus важи за цялата страна, при други само за отделни, особено предпочитани висши учебни заведения. Във всеки случай, определен процент от местата с Numerus clausus са предварително резервирани за чуждестранни студенти.


1.2. Приравнителен изпит

На кандидат-студентите, които трябва да положат приравнителен изпит, настоятелно се препоръчва да се подготвят за него с помощта на обучение в Щудиенколег. Там Ви предлагат:
- необходимите знания по немски език;
- разширяване на основните познания в рамките на курсове, съгласувани със специалността, която имате намерение да следвате;
- изучаване на германската научна терминология и методи на работа;
За Щудиенколег трябва да се предвидят два семестъра, но продължителността може да се съобрази и с предварителните знания на кандидата от 1 до 4 семестъра.

Предпоставка за приемане в Щудиенколег са достатъчното владеене на немски език, което се установява в тест за определяне степента на познания респ. в приемен изпит. Изискват се знания, които отговарят на нивото на изпита за централно средно ниво (ZMP) на Гьоте-Институт.

За постъпване в Щудиенколег може да се подаде молба в самите висши учебни заведения. Изключение правят само Щудиенколег в провинция Северен РейнВестфалия, за които трябва да се обърнете към:

An den Regierungspraesidenten
Postfach 30 08 65
D - 40408 Duesseldorf


1.3. Езикови познания

В германските университети принципно преподаването е на немски език. Ето защо, преди да бъдат приети за следване, чуждестранните кандидати трябва да докажат познанията си по немски език.

В тази връзка има различни възможности:

- Немски езиков изпит за допускане на чуждестранни кандидат-студенти до висши училища - Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang auslaendischer Studienbewerber (DSH), който се държи директно към висшите учебни заведения. Информация за него можете да получите от съответните висши училища.
- Сертификат за немски език на Конференцията на министрите на културата II-ро ниво - Deutsches Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II, който се предлага от редица немски езикови гимназии в България.
- Малка и голяма езикова диплома Kleines/Grosses Sprachdiplom (KDS, GDS) на Гьоте-Институт (по поръчка на Лудвиг Максимилиян Университет в Мюнхен). Повече информация можете да намерите на страницата на Гьоте-Институт, упомената в най-долната част на т. 1.3.
- Тест за немски като чужд език - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF). Информация за него можете да откриете на интернет страницата упомената по-долу.

Повечето, но не всички университети признават Изпита за централно горно ниво на Гьоте-Институт (ZOP), някои, макар и малко на брой, признават и Изпита за централно средно ниво (ZMP). ZOP и ZMP могат да бъдат положени в Гьоте-Институт в София. За повече информация можете да се обърнете към Гьоте-Институт в София, чиито интернет адрес можете да намерите също в най-долната част на настоящия блок.

Тъй като всяко висше училище в Германия решава автономно кой документ за език да изиска, би трябвало своевременно да се информирате в избрания/те от Вас университет/ти. Дали в някои обосновани изключения (например при студенти по германистика от по-висок курс) това правило може да не се съблюдава, трябва да се изясни със съответното висше учебно заведение, респ. факултет.

Към много университети вече се предлагат специалности и на английски език. Информация за тях можете да намерите на интернет страницата, изведена по-долу като линк.
Goethe-Institut
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
www.goethe.de/sofia
Englischsprachige Studiengänge in Deutschland


1.4. Разноски / Финансиране

Следването в Германия е безплатно (с изключение на някои следдипломни квалификации *II.5.). При записването респ. презаписването трябва да се заплати семестриална такса от 20 до 40 Евро за социални плащания.

В някои висши училища се удържа допълнително сума между 30 и 105 Евро за т.н. "семестриален билет" (Semesterticket), който позволява безплатно използване на обществения транспорт през целия семестър. Към това трябва да се прибавят от 40 до 75 Евро месечно за задължителна медицинска застраховка.

За разноски по издръжката си в Германия трябва да предвидите приблизително по 500-650 Евро на месец. Точната сума зависи много от конкретното място. Най-общо може да се каже: животът в новите провинции е по-евтин от старите. И: големите градове са скъпи.

Внимание: Не можете да планирате да работите, за да се издържате по време на следването си в Германия. Освен че това би затруднило и удължило периода на следването, вие имате право паралелно да работите и учите през много ограничен период от време. В случай, че е запланувана странична дейност за финансиране по време на следването, трябва задължително да се обърнете към съответните власти (за чужденци, бюрата по труда) за възможностите за получаване на доходи. Трябва настоятелно да се предупреди, че нелегалната работа може да доведе до непредвидено прекъсване на следването в Германия.


1.5. Възможности за стипендии

Германските ВУЗ-ове не отпускат стипендии, но други институции подпомагат академичното образование. Информирайте се навреме за съответните предпоставки и условия за получаване на стипендия, които могат да бъдат много различни. Стипендиите се раздават основнo на базата на успех, социалните критерии имат в най-добрия случай второстепенна роля.

Германската служба за академичен обмен, накратко: ДААД отпуска най-много стипендии. Повече информация бихте могли да намерите на немски език, а също и на български език на долоупоменатите интернет страници.

DAAD стипендиите се обявяват веднъж годишно, обикновено през лятото, като срокът за предаване на попълнените формуляри за кандидатстване е през есента. Обявяването на стипендиите, както и точните срокове за предаване на документите, могат да се получат от медиите. В София тази информация се публикува от фондацията "Св. св. Кирил и Методи", от където се получават и формулярите за кандидатстване. В седмиците преди датите за предаване на документите, лектори на ДААД предлагат целева консултация относно стипендиите в помещенията на Фондацията. За подробности се обръщайте лично към Фондацията:

Международна фондация "Св.св. Кирил и Методий"
Васил Априлов 3
1504 София
Тел.: (02) 846 72 21
Факс: (02) 944 60 27
www: www.cmfnd.org

Извън София може да получите документите и информация от лекторите на ДААД в България както и от информационните центрове на Фондацията.


1.6. Признаване на положени изпити от следване

При смяна на българско с висше учебно заведение в Германия, често се получават трудности с признаването на положените изпити тъй като принципите и реда за следване в двете държави са твърде различни. Когато например хуманитарно следване, което в България завършва с получаване на диплома, трябва да продължи в Германия като следване за получаване на магистърска степен, възниква проблем със задължителните допълнителни специалности т. нар. Nebenfa"cher.

При други специалности може да има различия при задължителните или свободно-избираемите предмети както и при практиките провеждани в лаборатории и институции.

Ето защо въпросът с признаването трябва своевременно да се изясни със съответния отдел респ. факултет.


2. Срокове за кандидатстване

За допускане до следване в Германия трябва да подадете молба в Академичната служба за чужденци към избраните от Вас учебни заведения. Крайният срок за подаване на документите поправило е:

- 15 юли за следващия зимен семестър
- 15 януари за следващия летен семестър

На някои места - в зависимост от ВУЗ-а и федералната провинция - документите за приемане в Щудиенколег трябва да постъпят по-рано (края на март до средата на май за зимния семестър, респ. края на септември до края на октомври за летния семестър). Също датата за DSH изпита може да е по-рано. Във всички случаи се информирайте своевременно. По възможност поръчайте необходимите молби - формуляри веднага. Тези формуляри може да получите и в посочените по-долу служби или лично да ги принтирате от страницата на ДААД в Интернет.

За съжаление не е възможно за всички специалности да се кандидатства през летния семестър.

Не съществува ограничение на броя университети, в които искате да кандидаствате. Затова изпращането на документи в повече университети е препоръчително, като така увеличавате шансовете си за приемане. Важно е да съблюдавате крайните срокове за подаване на документи: колкото по-навреме, толкова по-добре.

Желателно е подробно да се информирате, тъй като при някои специалности има ограничение на броя студенти. Това са например:
- биология
- архитектура
- право
- медицина.


3. Процедура по кандидатстване/издаване на виза

3.1. Избор на ВУЗ и специалност

Всички висши учебни заведения дават подробна информация относно възможностите за следване. Информирайте се своевременно относно условията и изискванията предоставяно от тях.

В повечето случаи директоно от университетите можете да получите детайлни обяснения за процедурата по кандидарстване.


3.2. Формуляр за допускане до следване

Имате възможност да извадите този формуляр от интернет сайта на DAAD или от страниците на всички университети и висши училища, както и да го поръчате по пощата.

Попълнете формуляра старателно и четливо на немски език като приложете към него всички изискани документи (включително заверените и легализирани преводи) и ги изпратете до ВУЗ-а (най-добре с препоръчено писмо). Документите трябва да са получени на място най-късно до 15 януари, съответно 15 юли. Пазете пощенската квитанция и фотокопие на формуляра за кандидатстване.

Връзка: DAAD


3.3. Документи за кандидатстване

От университета, в който кандидатствате, ще се осведомите какви допълнителни документи трябва да приложите към формуляра.


3.4. Международен паспорт

В случай, че не притежавате международен паспорт, заявете го веднага.


3.5. Отговор от висшето учебно заведение

От ВУЗ-а ще ви информират дали сте приети или не (по принцип февруари/март, респ. август/септември).


3.6. Виза

В случай, че сте получили положителен отговор, трябва дакандидатствате за виза към визовата служба на Посолство на Германия.

Принципно важи, че от 10.04.2001 г. за краткосрочен престой до 90 дни в рамките на половин година вече не е необходима виза. Престоят не трябва да служи за извършване на трудова дейност, но може изцяло да се използва за търсенето на подходящо място за следване или за полагане на изпит.

В случай, че е предвиден дългосрочен престой, при който се надвишава срокът на пребиваване от три месеца на полугодие, напр. за продължително учебно пребиваване, задължително е необходима виза.

Общи указания за издаването на визи можете да откриете на страницата на Посолството под Виза за студенти, кандидат-студенти и участници в езикови курсове:

Връзка: Visabestimmungen


4. Подход и съвети за успешно кандидатстване

4.1. Правилна преценка

Преценете трезво собствените си възможности и изберете специалност, отговаряща на интересите и желанията ви. Обмислете дали сте в състояние да се справите с трудностите, които ви предстоят - финансови разходи, евентуално паралелно работа и учение, самостоятелност далече от близки и познати.

4.2. Добра информация

Информирайте се подробно кои университети са най-подходящи за избраната от вас специалност.

4.3. Изпити

Положете навреме неоходимия езиков изпит - TOEFL, IELTS, SAT I, SAT II, Test DaF, ZMP CPE, CAE, ZOP, или Deutsches Sprachdiplom.

4.4. Документи

Подгответе старателно, правилно и навреме изискваните документи.

4.5. Срокове

Изпратете документите по пощата или най-добре чрез куриер - обърнете особено внимание на крайния срок за подаване.

4.6. Финанси

Осигурете си неободимите финансови средства за банкова гаранция.

4.7. Регистрация на място

Пригответе всички необходими документи изисквани за записване в Службата за Чужденци - адреса получавате с писмото за прием.


II. Следване в Германия


1. Видове висши учебни заведения

- Специализиранитевисши училища (Fachhochschulen/FH) предлагат кратко обучение с практическа насоченост и стегнат учебен план най-вече в областите инженерство, информатика, икономически науки и мениджмънт, социално дело и дизайн. Като цяло следването е предвидено за общо четири години - включително практиките и изпитното време. Често преди започване, но най-вече по време на следването, трябва да се посещават практики.
- Университети (Universitaeten/U), технически университети (Technische Universitaeten/TU), или технически висши училища (Thechnische Hochschulen/TH), общи ВУЗ-ове (Gesamthochschulen) и висши училища с насоченост в определена специалност (напр. Медицински висши учебни заведения) дават право за докторат. Като правило, продължителността на следването е пет години, а за специалности в областта на правото и медицината и повече. Общите ВУЗ-ове (Gesamthochschulen) предлагат интегрирани следвания, които дават възможност както за по-кратко следване със завършено спецялно висше образование така и за по-продължително със завършване на висше образование. По принцип те предлагат теология, хуманитарни науки, право, социални и естествени науки, както и различните преподавателски специалности.
- Висшите училища по изкуствата и музиката, както и съответните специалности към университетите и общите ВУЗ-ове, предлагат обучение в изобразителните, приложните и изпълнителските изкуства, както и в музикалните специалности. Предпоставка за допускане до тях - паралелно с обичайните - е и изпит за годност (предаване на папки със лични творби, музикални записи и пр.).


2. Видове дипломи

Системата на дипломи за висше образование в Германия в момента - както и в повечето европейски страни - се модернизира и уеднаквява в съответствие с т. нар. "Болонски процес" .

Повече информация по тази тема можете да намерите на долоупоменатия интернет адрес.

В тази връзка постепенно навсякъде се въвеждат бакалавърски и мастер степени.

- Бакалавър (Bachelor) и Мастер (Master) отговарят на бъдещата единна двустепенна система в Европа. Като правило, с бакалавър ще се завършва след 6 до 8 семестъра следване, а за магистър - след 10 до 12 семестъра.

До ден днешен традиционните дипломи (магистър, диплома, държавни изпити) все още съществуват в много университети:

- Диплома (Diplom): инженерните и прородо-научни специалности както и повечето икономически и социални специалности приключват традиционно с диплома.

- Магистър (Magister, М.А.): най-вече при лингвистичните и културологични науки, отчасти и в социалните и икономически науки се предлагат магистърски степени. Те изискват комбинация от две или три специалности (основна специалност Hauptfach и допълнителни Nebenfaecher) и приключват традиционно с Magister artium (M.A.).

- Диплома от специализирано висше училище (Diplom FH): следването в специализираните висши училища приключва традиционно с диплома, която носи допълнението "FH". Завършва се с дипломен изпит, с което се придобива степен като напр. "дипломиран инженер", "дипломиран икономист", "дипломиран дизайнер".

- Държавни изпити (Staatsexamen): Някои специалности традиционно завършват с държавен изпит като при издържането му се присъжда "държавен изпит". Към тях спадат медицина, право, фармация и следванията, които са насочени към обучение на преподаватели. Държавните изпити се полагат пред държавни изпитни комисии.

Не е възможно категорично да се отговори на въпроса коя диплома за висше образование е най-подходяща за вашето по-нататъшно развитие в дадена професия. По принцип трябва да се разграничи дали става дума за дипломи, които са получени посредством изпит към ВУЗ или държавен изпит. Въз основа на тези изпити по правило се получава диплом за професионална квалификация. Предварителните изпити и тези по време на следването не притежават статута на диплома в Германия.

Връзка: Bologna-Prozess


3. Начало на следването

Академичната учебна година в Германия се разделя на зимен и летен семестър. Занятията - в зависимост от федералната провинция и висшето училище - започват през октомври респ. април, а четенето на лекции приключва обикновено средата на февруари респ. средата/края на юли. Специализираните висши учебни заведения започват често по-рано от университетите.

- Важно: не всички специалности са предвидени да започат и от зимен, и от летен семестър. По принцип началото на следването за техническите и природонаучните предмети е възможно само от зимния семестър, за което трябва да кандидатствате до 15 юли в университета.

Информирайте се своевременно в съответното висше учебно заведение.


4. Продължителност на следването

Следването трябва да приключи в т.н. редовно време за следване. В зависимост от изучаваната специалност то възлиза на 6-8 семестъра в специализираните висши учебни заведения и 8-10/12 семестъра във висшите училища и университетите. Действителното време за следване обаче се превишава с 1-2 години. Особено в университетите и висшите училища редовното време за следване често много се удължава.

Германските университети не познават курсовата система. В зависимост от следването и реда на изпитните сесии, студентите имат по-голяма или по-малка свобода сами да решават, кога какви дисциплини да посещават. Изготвянето на личната учебна програма, за която всеки студент сам носи отговорност, може да доставя удоволствие и да мотивира. То обаче може да създаде в началото и чувство за дезориентация и пренатовареност, което се отнася както за немските така и за чуждестранните студенти.

Недостатъчната прегледност на личния учебен план може да доведе до загуба на време. Може би поради това обстоятелство "редовното време за следване" се превишава често. Този факт трябва да имате в предвид с оглед на разноските за едно цялостно следване в Германия.

Продължителното следване след изтичане на редовното време, когато то не е добре обосновано, се счита за отрицателен момент при започване на кариерата. Отчасти причините за едно удължаване се дължат и на личното отношение и организация на студентите.

Във връзка с това ви препоръчваме да прочетете точка 8 "Алтернативи за (цялостно) университетско следване в Германия".


5. Следдипломни квалификации

5.1. За какво става дума?

Редица висши учебни заведения предлагат следдипломно обучение (следване за висшисти) в много различни области като споменаваме само част от тях: право, икономика и мениджмънт, инженерни науки, информатика, медицина, екология, култура и обществени науки и др. Тези курсове за специализация, допълващо обучение или по-нататъшна квалификация завършват или със сертификат или с академична степен. За някои от тях се заплаща учебна такса като и съществуват възможности за получаване на стипендии.


5.2. Предпоставки

Предпоставка за прием в подобна следдипломна квалификация е завършено вече висше образование - не винаги - но често в точно определена специалност. Така например, специализацията в областта на германскoто право предполага завършено следване по правни науки. По принцип обаче българското висше образование не се признава в Германия. Ето защо е в сила казаното под т.1.: Изяснете своевременно въпроса за признаването с висшето училище, което сте избрали.

Езикът на преподаване в тези следдипломни квалификации обикновено е немски. Ето защо е възможно да се изисква DSH (*1.3.) или друг подобен сертификат за език. Все повече се предлагат англоезични специализации, за които е необходимо много добро владеене на английски език. Във всички случаи се информирайте за съответните изисквания.

Повече информация можете да получите тук:

Връзка: Englischsprachige Studiengänge in Deutschland


6. Следване на английски език

Междувременно към много германски висши училища се откриха специалности, които се провеждат изцяло или частично на английски език. При много от тях съществува възможността, или задължението, успоредно да се изучава немски език. Информация за тях можете да намерите на посочения интернет адрес по-долу или на интернет страниците на отделните университети.

Връзка: Englischsprachige Studiengänge in Deutschland


7. Докторантура

За започване на докторантура и за следдипломна квалификация в немско висше училище е задължително представянето на документ, доказващ успешно завършване на университет или равнопоставено висше учебно заведение.

Българската диплома за висше образование се признава от някои университети, но споменатите в т.1.6. затруднения могат да се появят и при кандидатстването за докторантура. Възможно е да бъдете задължени да изпълните първоначално други условия, напр. да положите изпит за проверка на знанията, да вземете участие в допълнителни занятия - или да вземете един или два допълнителни предмети (Nebenfaecher) към съответната магистърска програма. Решението за това се взима от съответния факултет или катедра.

В зависимост от висшето учебно заведение и/или специалност може дори да са необходими познания по латински език.

Какъв документ ви трябва, за да докажете познанията си по немски език, зависи от съответното висше училище. Може да се изиска DSH, а може да е достатъчно само ZMP или ZOP (* 1.3.).

И тук е в сила както толкова често досега: Изяснете своевременно въпроса.

Докторантурата сама по себе си протича в подготовка на самостоятелна научна работа, "дисертация", която се ръководи от научен ръководител. Промовиращият трябва сам да влезе в контакт с този ръководител. Нито един професор не е задължен да извършва тази дейност, дори когато са изпълнени всички формални предпоставки за започване на докторантурата. Продължителността й, в зависимост от избраната специалност и тема, може да варира - с изключение на докторската работа по медицина, която по принцип може да се завърши по време на следването. Дисертацията трябва да бъде лична научна работа с нови научни резултати. След приемането й се провежда устен изпит под формата на защита (disputatio) или специализиран изпит (rigorosum).


8. Алтернативи за (цялостно) университетско следване в Германия

С оглед на фактора време, финансовото натоварване и някои технически предимства бихме искали да Ви предложим да обмислите възможни алтернативи за комплексно следване в Германия:

- Специалности на немски език в България
повече по въпроса на изведената като линк страница от нашия сайт по-долу.

- Специализираното следване е практически ориентирано и е по-кратко от обучението в университетите. Към това трябва да се добави, че то е по-силно структирирано, което облекчава трудностите при ориентирането, които могат да костват време. Ето защо то е подходящо за всички, които са се насочили не към научна, а към практическа професионална дейност.

Често предпоставка за започване на специализирано следване е доказване на проведена практика, свързана със съответната специалност. Информирайте се своевременно за тази предварителна професионална подготовка и дали практическата дейност и професионалното обучение в България се признават напълно или частично. В тази връзка се препоръча да сравните изискванията на различни специализирани ВУЗ-ове.

За това как се класифицира несъществуващата в България академична степен "Диплома (FH)", може да се осведомите от българското Министерство на образованието.

- След завършено висше образование в родината, голямото разнообразие от следдипломни квалификации предлага възможност да разширите респ. задълбочите знанията си в определена специалност в рамките на 1 до 2 години. За разлика от комплексното университетско и специализирано следване, следдипломната квалификация може да е придружена от ДААД-стипендия за целия период на обучение.

Връзка: Deutschsprachige Studiengänge in Bulgarien


III. За приетите студенти
Вече сте в града, където ще следвате. В началото ви предстои борба с бюрокрацията. Това е пътят, по който трябва да тръгнете:

1. Записване

Отивате в Akademisches Auslandsamt на вашият университет с Zulassung (документът, който удостоверява, че сте приет) и паспорта си и попълвате формуляр за записване в университета.

2. Здравна застраховка

С издаденото Immatrikulationsbescheinigung отивате в здравната каса и сключвате здравна застраховка.

3. Намиране на жилище

Намерете си общежитие или самостоятелно жилище. Ако не сте подали предварително молба за място в общежитие към Studentenwerk, или няма свободни места, но сте в така наречената Warteliste (списък на чакащите), проверете на дъската с обяви. Винаги може да се намери нещо, дори да временен наем за един семестър и през това време ще можете да търсите нещо за постоянно. Имайте предвид, че при сключване на договор за наем ще трябва да заплатите Kaution (депозит), който впоследствие ви се връща, ако не сте повредили нещо в квартирата. Наемите варират според площ, местоположение и град.

4. Адресна регистрация

Регистрирайте жилището си в Anmeldeamt (адресната служба на общината) и вземете удостоверение за адресна регистрация. Носете със себе си паспорта и договора за наем!

5. Банкова сметка

С Immatrikulationsbescheinigung (удостоверението за записване) и адресната регистрация отивате в банката и си откривате сметка. В някои банки искат да имате предварително уговорен час. Необходимо ви е Girokonto (обикновена сметка), което за студенти е безплатно. Ако имате редовни постъпления по банковата сметка, имате шанс за EC Karte. За нея попитайте служителя, който ви води сметката.

6. Удължаване на престоя

С паспорта, здравната застраховка, договора за наем, Studentenausweis (студентска карта) и Immatrikulationsbescheinigung отивате в службата за чужденци, регистирате престоя си и подавате молба за разрешение за пребиваване.

Срокът, за който ще бъде удължена визата може да зависи от това дали сте записан на курс по немски или като редовен студент... или от благоволението на служителя. В някои градове може да ви поискат извлечение от банковата сметка, на което да е видно, че имате преведени пари от спонсора ви или че поне наличните пари са достатъчни, за да се издържате.


Допълнителна информация

Това са стъпките, последователността им може да бъде различна за всеки университет, така, че проверете първо в Akademisches Auslandsamt (службата за чуждестранни студенти), там ще ви помогнат и насочат. Това е инстанцията, към която да се обърнете, ако имате въпроси и проблеми по време на цялото ви обучение.

Пълни обяснения можете да прочетете в Заедно - българският портал в Германия.


Източник на информацията

Германско посолство София, zaedno.de
Последна актуализация на тази страница: 13/06/2006Полезни връзки
Всички връзки за Германия
Copyright: Иде.ли?